<div align="center"> <h1>Strona domowa Tadeusz Dziekońskiego</h1> <h3>Wszystko o lekkeiej atletyce!</h3> <p>Lekka Atletyka</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.republika.pl/king_of_metal15/" rel="nofollow">www.republika.pl/king_of_metal15/</a></p> </div>